SAMOCHÓD

Najwygodniej przemieszczać się po Albanii własnym samochodem. Przy wjeździe do kraju wymagać będą od nas „zielonej karty”. Na granicy otrzymamy kartę pojazdu. Jest to kartka papieru formatu A4, w której celnik wpisze dane naszego samochodu i dane jego właściciela. Kartę tę oddajemy podczas wyjazdu z kraju. Zgubienie tego dokumentu narazi nas na duże trudności przy jego opuszczaniu. Jeszcze kilka lat temu podczas oddawania karty pojazdu uiszczało się opłatę w wysokości 1 Euro za każdy dzień pobytu. Obecnie zależy to raczej od celnika, na którego trafimy.