WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Od 29 maja 2003 r. obywatele RP mogą wjeżdżać bez wizy i przebywać na terytorium Albanii jednorazowo do 30 dni, zachowując prawo przedłużenia pobytu maksymalnie do 90 dni w okresie jednego roku. Od obywateli RP nie pobiera się granicznych opłat wjazdowych. Dotyczy to również kierowców tirów i autobusów. Nie wymaga się od  turystów posiadania powrotnego biletu ani określonej kwoty pieniędzy.

PRZEPISY CELNE

Nie ma specjalnych uregulowań dotyczących wwozu pieniędzy; wywóz pieniędzy ograniczony jest do kwoty
10 tys. euro na osobę. Nie ma restrykcji celnych odbiegających od powszechnie przyjętych standardów.

NA GRANICY

Będąc na granicy już po stronie albańskiej, wszystko jedno, czy będzie to granica lądowa, czy wodna, musimy się przygotować na nieco inne warunki odprawy niż w innych krajach Europy. Celnicy bynajmniej nie robią żadnych problemów przybyłym turystom. Są mili, jednak ich opieszałość i sposób pracy powodują dość duże zamieszanie, co osobę przekraczającą granice pierwszy raz może przyprawić o zawrót głowy.

SZCZEPIENIA

Od przyjeżdżających do Albanii nie wymaga się świadectwa szczepień ochronnych.

MELDUNEK

Nie ma obowiązku meldunkowego.