Alfabet i zapis wymowy PDF Drukuj Email

Alfabet języka albańskiego zawiera 36 znaków:

a, b, c, ç, d, dh, e, ë, f, g, gj, h, i, j, k, l, ll, m, n, nj, o, p, q, r, rr, s, sh, t, th, u, v, x, xh, y, z, zh.

Wymowa:

ç– wymawiane jak polskie cz

dh – wymawiane jak th w angielskim the

ë – wymawiane nieco podobnie do y, bądź w ogóle (zwłaszcza na

końcu wyrazu)

gj – wymawiane jakby krótkie dź

ll – wymawiane jak ł sceniczne

nj – wymawiane jak ń

q – wymawiane jak ć

r – wymawiane jak słabe r

rr – wymawiane jak mocne r

sh – wymawiane jak sz

th – wymawiane jak th w angielskim three

v – wymawiane jak polskie w

x – wymawiane jak polskie dz

xh – wymawiane jak polskie dż

y – wymawiane jak niemieckie ü

zh – wymawiane jak ż