Geneza języka PDF Drukuj Email

Język albański, pochodzący od starożytnego języka iliryjskiego, jest kompletnie różny od wszystkich innych języków (osobna gałąź językowa).
Pomimo niewielkiej powierzchni państwa, na terenie Albanii rozróżnia się dwa główne dialekty: gegijski (na północy) i toskijski (na południu). W 1972 r. na kongresie językowym ujednolicono język literacki, biorąc przy tym jako nadrzędny dialekt południowej Albanii. W mowie potocznej obowiązują oba dialekty. Jeszcze inaczej mówią kosowscy Albańczycy.

Zdjęcie pochodzi z WEBSTER’S NEW TWENTIETH CENTURY DICTIONARY, Unabridged Second Edition, De Luxe Color, William Collins and World Publishing Co., Inc., 1975, ISBN: 0-539-048523-3